WieZijnWij.jpg

Werkwijze

  • U maakt een afspraak.
  • Wij komen langs, of u komt naar ons bureel waarbij we het project samen bekijken en bespreken. We geven u hierbij ook een raming van de nodige ontwerpkosten die het project omvat.
  • Na dit kennismakend gesprek doen we een eerste voorstel aan de hand van 2D tekeningen, schetsen, materiaalstalen en kleuren, of indien gewenst een 3D voorstelling. Naargelang de aard en omvang van het project kunnen we eventueel al een eerste budgettering opmaken.
  • We doen de nodige aanpassingen en maken aansluitend een kostenbestek.
  • Bij goedkeuring bepalen we een uitvoeringsdatum en bijhorende planning.
  • Uitvoering van de werken.